KONTAKT

 

Kongregace bratří Nejsvětější Svátosti (petrini)
Žižkova 250/4, 370 01 České Budějovice
IČ: 600 835 90
Číslo účtu: 32641005/2700 vedený u UniCredit Bank České Budějovice

 

Generální představený: P. Dr. Cyril Tomáš Havel CFSsS

Soukenická 161, 397 01 Písek

petrini@seznam.cz

 

Komunita bratří petrinů České Budějovice

Představený: P. Mgr. Jan Peter Madár CFSsS

Žižkova 250/4, 370 01 České Budějovice

Chairias@gmail.com

 

Komunita bratří petrinů Písek

Soukenická 161, 397 01 Písek

petrini@seznam.cz